Kontakt

E-post:info@stockholmskarateklubb.com
Besöksadress
Lokal/Dojo:
Brännkyrkahallen, Tellusborgsvägen 10
12632 Hägersten
Telefon:
Jasko Sabanac
070-495 15 96
sensei@stockholmskarateklubb.com
Postadress:Amer Hot, Hammarbyterrassen 15
12062 Stockholm
Barnansvariga:barnansvarig@stockholmskarateklubb.com
Kassör:
Freya Björnfot
ekonomi@stockholmskarateklubb.com
Tekniska kommittén:tk@stockholmskarateklubb.com
Hemsida:https://www.stockholmskarateklubb.com
Ordförande:
Amer Hot
ordforande@stockholmskarateklubb.com

Alla frågor som gäller barn upp till 12 år mailas direkt till barnansvariga.

Alla frågor gällande mål, krav, riktlinjer och graderingar för klubbens medlemmar med avseende på deras utveckling inom JKA karate mailas direkt till klubbens Tekniska kommittén.