SKK

Stockholms Karateklubb är en ideell förening & bildades 1963, vilket gör oss till Sveriges äldsta karateklubb!

Det som på SKF kan ses finns arkiverat gällande formella handlingar historiskt sett, så kan man konstatera att Stockholms Karateklubb var den första Karate-klubben i Sverige att 1963 väljas in officiellt i Svenska Judoförbundet (där karate organiserade på den tiden), grundare är angiven som Bo Ekström. Vilken Karate-aktivitet som skedde utanför organiserad förbundsform tidigare än detta kan SKF inte styrka.

Vi tränar Shotokan-Karate, en traditionell karatestil som är en av de mest utbredda stilarna i världen. Vi är genom vår stilorganisation Japan Karate Association Sweden (JKA Sweden) anslutna till Japan Karate Association (JKA). Vi är naturligtvis medlem av Svenska Budoförbundet som är en del av Riksidrottsförbundet vilket innebär ett försäkringsskydd för våra medlemmar m.m.

Föreningens operativa verksamhet leds av en teknisk kommitté, som består av Jasko Sabanac, Assem Taleb, Nikola Tolic och Esma Hot. Följande dokument beskriver den tekniska kommitténs funktion SKK_Teknisk kommitté

Alla tränare i Stockholms Karateklubb är utbildade via Riksidrottsförbundet, Svenska Karateförbundet och SISU Idrottsutbildarna, samt de flesta har genomgått JKA Swedens instruktörsutbildning. Vi har dock ingen utbildning gällande arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd. Vänligen respektera detta.