Kontakt

E-post:info@stockholmskarateklubb.com
Besöksadress
Lokal/Dojo:
Brännkyrkahallen, Tellusborgsvägen 10
12632 Hägersten
Telefon:
Jasko Sabanac
070-495 15 96
sensei@stockholmskarateklubb.com
Postadress:Amer Hot, Hammarbyterrassen 15
12062 Stockholm
Barnansvariga:barnansvarig@stockholmskarateklubb.com
Kassör:
Freya Björnfot
ekonomi@stockholmskarateklubb.com
Tekniska kommittén:tk@stockholmskarateklubb.com
Hemsida:https://www.stockholmskarateklubb.com
Ordförande:
Amer Hot
ordforande@stockholmskarateklubb.com

Alla frågor som gäller barn upp till 12 år mailas direkt till barnansvariga: barnansvarig@stockholmskarateklubb.com

Alla frågor gällande mål, krav, riktlinjer och graderingar för klubbens medlemmar med avseende på deras utveckling inom JKA karate mailas direkt till klubbens Tekniska kommittén.