At skriva en motion

En motion bör handla om föreningens inriktning, strategi eller andra övergripande frågor som berör många medlemmar. 

Våra stadgar säger:

15 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast före utgången av
november, i god tid inför årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande
över förslaget. Alla röstberättigade medlemmar har rätt att inkomma med förslag.

Så här skriver du en motion:
•    Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om. Obs! Handlar det om flera olika ämnen bör du skriva en motion per ämne
•    Beskriv nuläget och problemet/ behovet
•    Beskriv ditt förslag till lösning och dina argument för förslaget. Komplettera gärna med ett kostnadsförslag om det är möjligt
•    Avsluta med ditt och eventuella medmotionärers namn och samt dagens datum

Maila motionen till:

 info@stockholmskarateklubb.com

och ordforande@stockholmskarateklubb.com

Andra förslag
Har du däremot specifika förslag som rör den dagliga verksamheten, exempelvis träningstider, fler pass av en viss träningsform (kumite, kata etc) eller att skaffa ny utrustning, är du varmt välkommen att skicka mejl med dina förslag till: info@stockholmskarateklubb.com