Graderingen

Det är snart dags för gradering och här kommer all info för detta:

Datum: Lördagen 16/12
Plats: Dojon i Brännkyrkahallen
Tid: se schema nedan.
Kostnad: enligt följande
Karatelekis graderar ej och betalar därför inte heller graderingsavgift.
Grundgrupp, Mellangrupp och Avancerade barngruppen: 100kr per mon-grad för barn från 8 år fyllda upp till 13 år.
Alla vuxengrupper: 200kr per grad för vuxna 9-4 kyu, om man graderar 3-1 kyu kostar det 300kr per grad.

Graderingsavgiften måste vara betald innan graderingen. Den betalas direkt till Swish: 123 021 8701 eller till Plusgiro: 35 45 96-9
MÄRK BETALNINGEN MED FULLT NAMN (FÖR OCH EFTERNAMN) SAMT PERSONNUMMER!

1) Glöm inte era graderingskort! Det ska vara ifyllt och ni måste ha en bild på er själva inklistrad. Ni som inte har graderingskort (de som graderar för första gången) kommer få sitt graderingskort på graderingen och behöver inte göra något inför graderingen kring detta. Ni som har graderingskort ber vi ta med detta.

2) Ni som är sjuka, var vänlig och meddela er respektive tränare om det (även målsmän för sina barn bör meddela) så vi kan ta hänsyn till detta. Detta gäller även för er vars barn eller för er aktiva som inte ska gradera. Meddela gärna så vi kan ha så bra förberedelse som möjligt.

3) Schema:
09.15 – 10.00 Karatelekis (uppvisning)
Det blir uppvisning för de i lekis precis som under normal träning. Föräldrar är välkomna att titta.

10.00 – 11.00 Grundgruppbarn, Mellangrupp barn
Nybörjarbarn och mellangrupp barn samlas vid 09.40 för uppvärmning i lilla dojon tillsammans med en ledare.

11.00-12.00 Avancerade barn
Ni kommer att samlas 10.40 och värma upp i lilla dojon, även då tillsammans med ledare.

12.00-15.00 Nybörjargrupp vuxna, Grundgrupp vuxna, Mellangrupp vuxna och Avancerade vuxna
Det är öppet lilla dojo för uppvärmning när ni önskar. Man får komma tidigare om man vill eller behöver värma upp en längre tid. Lilla dojon står till förfogande hela tiden för detta ändamål.

4) Utöver betald graderingsavgift, se till att ni betalt medlemsavgiften för året och terminsavgiften för våren. Är detta inte betalt får ni inte heller gradera. Kontroll av betalda avgifter görs senast fredag kväll 15/12 så betala gärna innan detta för att säkerställa godkänd gradering.