Teknisk kommitté

Föreningens operativa verksamhet leds av en teknisk kommitté, som består av:

Jasko Sabanac – 4 Dan JKA, mail: sensei@stockholmskarateklubb.com

Assem Taleb – 2 Dan JKA, mail: assem@stockholmskarateklubb.com

Nikola Tolic – 1 Dan JKA, mail: nikola@stockholmskarateklubb.com

Esma Hot – 1 Dan JKA, mail: esma@stockholmskarateklubb.com

Alla frågor gällande mål, krav, riktlinjer och graderingar för klubbens medlemmar med avseende på deras utveckling inom JKA karate mailas direkt till klubbens Tekniska kommittén: tk@stockholmskarateklubb.com

Följande dokument beskriver den tekniska kommitténs funktion SKK_Teknisk kommitté