Tränare

Chefsinstruktör:

Jasko Sabanac – 5 Dan JKA, mail: sensei@stockholmskarateklubb.com

Tränare vuxna:
Assem Taleb – 2 Dan JKA, mail: assem@stockholmskarateklubb.com

Hans Angermund – 1 Dan JKA, mail: hasse@stockholmskarateklubb.com

Nikola Tolic – 1 Dan JKA, mail: nikola@stockholmskarateklubb.com

Alexandra Radu – 1 Dan JKA, mail: alexandra@stockholmskarateklubb.com

Taqi Ramazani – 1 Dan JKA, mail: taqi@stockholmskarateklubb.com

Karl Vinberg – 3 kyu

Förebyggande- och Rehabträning:
Despina Pitaraki – 1 Dan, mail: despina@stockholmskarateklubb.com

Tränare mellangrupp och avancerade barn:
Esma Hot – 1 Dan JKA, mail: esma@stockholmskarateklubb.com

Freya Björnfot – 1 Dan JKA, mail: ekonomi@stockholmskarateklubb.com

Viktor Norgren – 1 Dan JKA, mail: viktor@stockholmskarateklubb.com

Tränare barn lekisgrupp och grundgrupp:
Ella Bender – 1 Dan JKA

Joye Nirjala Datta – 1 kyu

Edvania De Assis Santana -3 kyu

Alla barngrupper kan nås på email: mail: barnansvarig@stockholmskarateklubb.com