Ingen träning för barngrupperna under sportlovet (v9) men vuxna tränar som vanligt

Under sportlovet v.9 (27 februari till 5 mars) har vi uppehåll för barnverksamheten och barnen tränar som vanligt igen med start 6 mars.

Vänligen observera att alla vuxengrupper tränar som vanligt även under sportlovet och att det bara är barngrupperna som har lov.

Väl mött! / Styrelsen och tränargruppen